Az Első JOGSI AUTÓSISKOLA KFT Járművezető-képzési tevékenységéről

AZ ELSŐ JOGSI AUTÓSISKOLA KFT vállalkozási feltételei a gazdasági és közlekedési miniszternek a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005./IV.21./ GKM rendelete alapján.

 1/. Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma:

                           Anda Jogsi Autósiskola Korlátolt Felelősségű Társaság

                            T: +36 70 515 5913  Tel: +36 1 351 8472,  info@elsojogsi.hu  / www.elsojogsi.hu

                            Székhely: 1073. Budapest, Erzsébet körút 4. fsz. 4.

 • 2/. Cégforma: Egyéni vállalkozó
 • 3/. Nyílvántartási száma:  55574583
 • 4/. A képzési engedély száma: 
 • 5/. Felnőttképzési engedély száma:                                               
 • 6/. Iskolavezető neve és iskolavezetői azonosító száma: Anda János, 11633
 • 7/. Az iskolavezetői tevékenységének jogcíme: tulajdonos
 • 8/. Az iskolavezető telefonszáma: +36 70 509 9431   e-mail címe:info@elsojogsi.hu           
 • 9/. Felnőttképzési nyilvántartási szám:                                                                               
 • 10/. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontja:

1073.         Budapest, Erzsébet krt. 4. fsz.4. Tel: +36 1 351 8472,  +36 70 515 5913

                            hétfő – kedd – szerda – csütörtök : 12-17 óráig,    péntek: 12-19 óráig    

Tájékoztató a járművezető képzésről:

 Az elméleti képzés helyszíne: 1073. Budapest, Erzsébet krt. 4. fsz.4.        Tel: + 36 1 351-8472

 A képzés időtartama, ütemezése: a 24/2005./IV.21./GKM sz. módosított rendelete alapján történik.

Amennyiben a tanfolyamra jelentkezők létszáma minimálisan nem éri el 3 főt, a tanfolyamot egy későbbi időpontban kezdjük el.

Ebben az esetben a tanulónak lehetősége van elállni a szerződéstől és a befizetett összeg visszatérítését kérni.

 A tanfolyamra történő beiratkozás feltételei

A tanfolyamra az vehető fel, aki:

17, életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb félévvel fiatalabb,

 • nyilatkozik, hogy háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolást a vizsgára jelentés időpontjáig megszerzi,
 • nyilatkozik, hogy legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik,
 • a Jelentkezési és Vizsgalap nyilatkozata szerint közbiztonsági alkalmassága megfelelő,
 • nem EU-s állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedély szükséges.

A jelentkezéshez szükséges:

 • érvényes személyi igazolvány (útlevél, regisztrációs kártya, lakcímkártya),
 • az autósiskolával történő szerződés megkötése,
 • tantermi oktatás esetén 30.000.-Ft (vagy részlete) KRESZ oktatási díj befizetése,
 • e-learning oktatás esetén 75 óra /180 nap 30.000.-Ft befizetése
 • másik iskolából átjelentkezett tanulónak Képzési Igazolás és 10.000.-Ft regisztrációs díj befizetése.

 A tanfolyamra jelentkezett és az autósiskolával szerződést kötött tanuló részére a már befizetett tanfolyami, vagy e-learning oktatási díjat nem áll módunkban visszafizetni. Tantermi oktatás esetén a tanulónak lehetősséget biztosítunk arra, hogy egy későbbi oktatáson részt vehessen.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti (KRESZ) vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyamra történő felvétel feltételeit teljesítette,
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, (Közlekedési ismeretek 18 óra + Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra + Járművezetés elmélet 6 óra) vagy az alól felmentést kapott, a 17. életévénél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

(A számítógépes vagy írásbeli vizsga helyett külön engedély alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti, vagy a vizsga időpontjában egészségügyi állapota miatt írásra képtelen állapotban van.)

 • a háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolással rendelkezik.
 • a KRESZ vizsgadíjat befizette (4.600.-Ft).

                  a legalább nyolc általános iskolai végzettséget bizonyító eredeti dokumentumot a KAV Vizsgaközpontnak

Címe:1119. Budapest, Petzvál József utca 39. személyesen bemutatta, vagy a vizsga előtt a vizsgabiztosnak bemutatta.

Az első vizsga az általános iskolai végzettséget bizonyító eredeti dokumentum bemutatása nélkül is letehető, de újabb vizsga időpont a dokumentum bemutatásig nem foglalható.

 Az első elméleti vizsgát csak az autósiskola foglalhatja a tanuló számára.

Az első vizsga után a hallgató személyesen regisztrálhat másik vizsgára a vizsgaközpontban. Cím: 1119. Budapest, Petzvál József utca 39.

Gyakorlati vizsgát (vizsgákat) csak az iskola foglalhatja, a hallgató számára, a tanuló nem tudja lefoglalni a gyakorlati (forgalmi) vizsga időpontját.

A KRESZ vizsga helye, feltétele: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 1119. Budapest, Petzvál József utca 39. T: +36 1 371 3030

 1. Budapest, Vas Gereben utca 2-4. T: +36 1 348 2060
 2. Budapest, Komócsy utca 17-19.

A vizsgára a tanuló vigyen magával:

Érvényes személyi igazolványt és lakcímkártyát.

A legalább nyolc általános iskolai végzettséget bizonyító eredeti dokumentumot.

Ha van egyéb kategóriára szóló vezetői engedélye, a vizsgán azt is be kell mutatni!

A KRESZ vizsgán a pontos megjelenés szükséges, mert késés esetén a vizsga nem tartható meg! Ebben az esetben a tanuló a nem jelent meg státuszba kerül, és elveszíti a vizsgadíjat. A vizsgán a vizsgadíj újbóli megfizetésével vehet részt.

Iskolánk a KAV Vizsgaközpontba a tanulók vizsgáival és egyéb ügyintézésével kapcsolatos teendőket minden héten hétfői napon reggel intézi. A többi napokon az egyéb teendők miatt nem áll módunkban az egyéni kérések miatt ismételten bemenni.

A vizsga lemondása a vizsga időpontja előtt a hétfőtől számított 6 munkanappal lehetséges. A lemondást a vizsgabizottságnak is jóvá kell hagynia.

 A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatás (teljes képzési szolgáltatás) részekből áll:

Elméleti tantárgyak – közlekedési ismeretek 18 óra, járművezetés elmélete 6 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra. Összesen 28 óra.

Az elméleti órák időtartama 45 perc, 10 perces szünetek közbeiktatásával. Az elméleti oktatás előírt óraszámain a részvétel kötelező, az esetleges hiányzás díjmentesen pótolható a Képzőszerv későbbi időpontban indított tanfolyamán, vagy egyéni oktatás keretében térítés ellenében (3.000.-Ft/45 perc).

 Pótlás nélkül a Tanuló KRESZ-vizsgára nem bocsátható!

 Az elméleti oktatás ideje: 7 x 4 = 28 óra

Oktatási napok: hétfő – kedd – szerda – csütörtök: 17.30 – 20.40 

Illetve egyéb esetekben az iskola weboldalán meghirdetett egyéb időpontokban.

A tantermi tanfolyam 30.000.-Ft.-os díja helyett iskolánk kedvezményt nyújt diákigazolvánnyal rendelkező tanulóinknak az elméleti oktatás díjából, ami így most csak 24.000.-Ft.

Az összeget két részletben lehet fizetni:

 • a jelentkezéskor:                                     15.000.-Ft
 • az elméleti oktatás befejezéséig:               15. 000.-Ft

 Diákkedvezménnyel:

 • a jelentkezéskor:                                    15.000.-Ft
 • az elméleti oktatás befejezéséig:            12.000.-Ft

Ha nem sikerül a KRESZ vizsga elsőre, a tanuló térítésmentesen részt vehet azokon az órákon, amelyeket még egyszer meg szeretne hallgatni.

Tanulóinknak a KRESZ tankönyvet és a gyakorló kérdések az elméleti KRESZ vizsgához tankönyvet ingyen adjuk a jobb felkészülés érdekében, foglaló befizetése mellett. A tankönyveket egy éven belül vesszük vissza!

 • Az e-learning oktatás díja 75 óra / 180 nap esetén 30.000.-Ft amelyet jelentkezéskor egy összegben kell befizetni.
 • Tanfolyam megnevezése „B” kategóriás képzés
 • Tanfolyam akkreditációs száma EL/T/2012/0004
 • Kezdési idő 90 nap (a megrendelés napjától kezdődően)
 • Relatív tanulási idő 75 óra/180 nap (a regisztrálástól kezdődően)
 • Minimum óra 5 óra
 • Pótóra egység 10 óra
 • Pótóra tanulási idő 30 nap  

Iskolánk 10% kedvezményt nyújt diákoknak az az e-learning tanfolyam díjából, ami így most csak a 75 óra / 180 nap esetén 30.000.-Ft.-os díja helyett 27.000.-Ft.

Gyakorlati vezetés díja: 6.000.-Ft/óra, minden további óra 6.000.-Ft/óra (pótóra + vizsgaóra).

Iskolánknál lehetőség van a gyakorlati oktatást és vizsgát automata váltós autóval letenni. (7.500.-Ft/óra)

Azonban ebben az esetben a tanuló egy korlátozott jogosítványt kap, amivel csak automata váltós autót vezethet.

Ha a korlátozott jogosítványát a későbbiekben hagyományos, manuális váltóval szerelt autóra érvényes jogosítványra kívánja cserélni, tanfolyam és KRESZ vizsga nélkül csak forgalmi vizsga letételével megteheti.

Iskolánk vállalja azoknak a tanulóknak a gyakorlati vezetés oktatását, akik az elméleti tanfolyamot nem a mi iskolánknál tették le. 6.000.-Ft/óra, minden további óra 6.000.-Ft/óra (pótóra + vizsgaóra).

Iskolánkba átjelentkezett tanulóknak 10.000.-Ft regisztrációs díjat számítunk fel.

Az iskola a feltüntetett vezetés díját azoknak a tanulóknak biztosítja, akik az elméleti tanfolyam kezdése után 3 hónapon belül elkezdik a vezetés gyakorlását. A három hónap elteltével a tanuló az éppen aktuális vezetési órák díjával tudja a vezetést elkezdeni.

Ha a tanuló szünetelteti, vagy ideiglenesen abba hagyja a tanfolyamot, számolnia kell azzal, hogy 3 hónap szüneteltetés után a tanuló az éppen aktuális vezetési órák díjával tudja a vezetést tovább folytatni. 

45/2013. (VIII.7.) NFM rendelet R.3. számú mellékletének módosításának értelmében a kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a minimális kötelező óraszám 29 vezetési óra + a vizsgaóra = 30 óra, valamint a kötelező 580 km levezetése feltétele a vizsgán való részvételnek.

Igény szerint, az extrém időpontokban történő oktatások is megoldhatók, (szombat, vasárnap, Ünnepnap, valamint 08 óra előtti,

18 óra utáni időpontokban), de ebben az esetben a gyakorlati oktatás díjára 700.-Ft/óra plusz díjat számítunk fel.

Igény szerint megoldható a gyorsított kocsira kerülés és a tanuló intenzív (heti 3 alkalom) oktatása is.

Ebben az esetben a gyakorlati oktatás díjára 700.-Ft/óra plusz díjat számítunk fel. (6.700.-Ft).    A gyakorlati oktatás első 10 óra díját az irodában kell fizetni, a további részleteket lehet az oktatónál előre fizetni. Az oktatónál befizetett összegről a számlát az irodában lehet átvenni, az iroda nyitvatartási idejében.

Ha nem sikerül a KRESZ vizsga elsőre, a tanuló térítésmentesen részt vehet azokon az órákon, amelyeket még egyszer meg szeretne hallgatni.

Az elméleti oktatás helyszíne: 1073. Erzsébet Krt. 4. fsz. 4.

Gyakorlati, azaz forgalmi vizsgára az bocsátható, aki 17. életévét betöltötte, az összes elméleti vizsgatárgyból (kivéve az egészségügyi vizsga) sikeres vizsgát tett, a minimális kötelező gyakorlati órákat levezette (9 óra alapvezetés + 14 óra forgalom + 2 óra kötelező éjszakai vezetés + 4 óra országúti vezetés). Összes óra min. 29 óra, valamint a kötelező 580 km levezetése.

Öt sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni, újabb forgalmi vizsga csak ennek eredményétől függően lehetséges.

A vezetői engedély megszerzéséhez szükséges forgalmi vizsgát az első sikeres elméleti (KRESZ) vizsga időpontjától számított 2 éven belül le kell tenni.  Ezen határidőn túl valamennyi sikeres vizsga érvényét veszti.

A gépkocsivezetés gyakorlata:

A gyakorlati vezetés megkezdésének a feltétele a sikeres KRESZ-vizsga letétele.

A gyakorlati oktatás két fő részből áll: az alapoktatás a jármű technikai kezelésének, a manőverezési feladatoknak és a jármű biztonsági ellenőrzésének oktatására irányul. Az alapoktatásra fordítandó minimális óraszám 9 óra.

A főoktatásba a forgalmi vezetés feladatai tartoznak, ahol az óraszámok a következők: városi vezetés 14 óra, országúti vezetés 4 óra, éjszakai vezetés 2 óra. A gyakorlati vizsgára bocsájtás feltétele a kötelező 29 gyakorlati oktatási óra levezetése és annak a vezetési kartonon történő igazolása, valamint a kötelező 580 km levezetése. A gyakorlati vezetési óra időtartama 50 perc. Ha a tanuló kétszer egy órát vezet, az órák közé 10 perces szünetet kell beiktatni, de összevont órák esetén (2 óra = 100 perc) a szünet elhagyható.

Fentiekben előírt óraszámok a tanuló számára kötelező minimális időtartamot jelentik. Természetesen, ha a tanuló úgy érzi, hogy a 29 óra levezetésével még nem képes sikeres vizsgát tenni, lehetősége van pótórák vételére. A gyakorlati vezetés óraszámai a sikeres vizsgák letételéig az egyes tanulók vonatkozásában nagyon eltérőek. Nagymértékben függ a személyes képességektől, életkortól stb.

Lehetséges, hogy az eredményes felkészítés érdekében a sikeres vizsgákhoz pótórák levezetése szükséges, melynek mennyiségéről és szükségességéről az oktató tesz javaslatot, értékelve a Tanuló teljesítményét.  A Tanulónak jogában áll a minimum óraszámok és a levezetett 580 km megtétele után kérni vizsgára bocsátását, de ezt a vezetési karton megjegyzés rovatában írásban rögzíteni kell. Ebben az esetben a vizsga eredménytelenségéért reklamációt nem fogadunk el.

A gyakorlati oktatás időpontjainak egyeztetése a Tanuló- Oktató közös megállapodása alapján rugalmasan történik. A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését a vezetési kartonon lévő rovatoknak megfelelően aláírásával igazolja. Késés esetén 15 percet köteles várni úgy a tanuló, mint az oktató.

A tanuló a vezetési órára vezetésre képes állapotban köteles megjelenni. (Cipő, ruházat, nem taknyos, köhög, hány, fertőz, ittas stb.).

Az oktatóval egyeztetett „lefoglalt” oktatási idő tanuló általi lemondása minimum 24 órával az oktatási időpont előtt történhet az oktató értesítésével. Az értesítés elfogadott formája: SMS vagy telefonhívás. Ennek hiányában a gyakorlati foglalkozásra meg nem jelent Tanuló ezen időszakra eső óradíjat köteles megtéríteni. A vezetési kartonon a „nem jelent meg” szöveg alkalmazandó.  A „nem jelent meg” bejegyzés nem számítható bele a kötelezően előírt minimális óraszámokba.

A gyakorlati oktatásnál lehetőséget biztosítunk, hogy a másik tanuló mögött ülve, mint „megfigyelő tanuló” részt vegyen az oktatáson díjfizetés nélkül.

Az oktató megbetegedése, vagy az oktatóautó meghibásodása miatt elmaradt tanórákért a tanulónak kártérítés nem jár, de az oktató köteles a tanulót időben értesíteni.

Tanuló a gyakorlati oktatáson saját felelősségére vesz részt. Az oktatás, illetve vizsga során keletkezett baleset esetén a tanulót ért sérülésért az iskola és az oktató nem vállal felelősséget.

A baleset során az oktató autóban keletkezett kárért, illetve sérülésért a tanulót semmilyen felelősség nem terheli.

Iskolánk a gyakorlati oktatást csak az oktató saját gépkocsijával vállalja.

Vizsgadíjak:

Elméleti (KRESZ) vizsgadíj 4.600.-Ft, forgalmi vizsgadíj 11.000.-Ft. Sikertelen vizsga esetén pótvizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén lehetséges. Ezen díjak nem az iskola bevételei, központi-hatósági vizsgadíjak. A pótvizsga díját a tanuló a KAV Vizsgaközpontban, Címe:1119. Budapest, Petzvál József utca 39. tudja befizetni, vagy a díjat az autósiskola a tanulótól átveszi és a nevében a KAV vizsgaközpontban a tanuló nevére befizeti. Az újbóli vizsgadíj befizetése mellett a tanuló vállalja, hogy a pótvizsgára felkészüléshez 5 pótórát vásárol, amiből 4 óra vezetés, 1 óra a forgalmi vizsga autó használata. 

Forgalmi vizsga: A forgalmi vizsgán a pontos megjelenés szükséges, mert 5 perc késés esetén a vizsgabiztos a vizsgát beszünteti.

Újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése, és új időpont foglalása után lehetséges.

A vizsgákon érvényes személyi igazolvány vagy útlevél + lakcímkártya szükséges!

Ha az orvosi alkalmassági vizsgálaton korlátozást jegyeztek be (szemüveg, kontaktlencse), ezeket a vizsgabiztos ellenőrzi, és ha ezeknek a feltételeknek a vizsgázó nem felel meg, nem vehet részt a vizsgán!

Ha van egyéb kategóriára szóló vezetői engedélye, a vizsgán azt is be kell mutatni! Ezek hiányában a vizsga nem tartható meg!

Ha a vizsga a tanuló hibájából (pl. hiányzó dokumentumok) elmarad, újabb vizsga csak a vizsgadíj újbóli befizetése után lehetséges!

Választható személygépkocsi típusok:

Suzuki Vitara (benzin)                                                          Ford Focus C-Max (diesel)                               Hyndai I30 (diesel, benzin)

Reneult Megane (diesel)                                                       Opel Astra (benzin)                                            Peugeot 307 (diesel)

Mercedes-Benz (automata)                                                 Opel Corsa (automata)                                     Dacia Sandero (diesel)

Toyota Auris (diesel)                                                             Fiat Punto (benzin)                                             Chevrolet Klas Aveo (benzin)

Suzuki Ignis (benzin)                                                            Suzuki Swift (diesel)                                          Suzuki SX4 (benzin)

Mitsubishi colt (Benzin)                                                       Ford Fiesta (diesel)                                             Toyota yaris hibrid Automata

Toyota corolla (diesel)

Tanpálya:

Bp. III. ker. Bécsi út 310.                                                 

Bp. XV. ker.  Írottkő park 1.   

Bp. XI. ker. Gazdagrét (Madárhegy)

Forgalmi oktatás váltási helye:                            

 • III. ker. Flórián téri parkoló
 • Bp. III. ker.Európa center (Praktiker)
 • IX. ker. Pöttyös utcai metró megálló (Parkoló)
 • IX. ker. Népligeti metró megálló (Parkoló)
 • XI. ker. Gazdagrét (Madárhegy) Bp. XI. ker.
 • XIX. ker. Határ út
 • XV. ker. Írottkő park – Csáktornya park Zugló

A vezetői engedély megszerzéséhez elsősegélynyújtó vizsgát kell tenni, melyhez a szükséges ismereteket iskolánkban is meg lehet szerezni. Az oktatás díja 9.900.-Ft

A vizsga a Magyar Vöröskereszt vizsgahelyszínein történik, bejelentkezés személyesen vagy telefonon a Vöröskereszt központjában (Budapest, IX. ker. Bokréta u. 2.).  A vizsga díja 8.200.-Ft.

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt igazolja.

Ezek alapján megszűnik a vizsga alóli mentesség, illetve előfordulhat, hogy a Vöröskereszt vizsga nélkül ad ki igazolást azok részére, akik eddig felmentettek voltak (pl. orvosi diplomával, egyes szakápolók, … részére).

A tanuló büntetőjogi felelőssége tudatában tudomásul veszi, hogy a vizsga eredményének befolyásolása bármilyen eszközzel, vagy ráhatással bűncselekménynek minősül, amit iskolánk jelenteni fog az illetékes hatóságnak.

Másik iskolából történő átiratkozás regisztrációs díja 10.000.-Ft. Ha a tanuló a teljes képzést nem kívánja a mi iskolánknál befejezni, és iskolánkból kijelentkezik, ebben az esetben 10.000.-Ft regisztrációs díj költséget kell megfizetni.

Szerződésbontásra úgy a Tanulónak, mint az ’Iskolának” megindokolás nélkül lehetősége van. Szerződésbontás esetén a Tanuló köteles az iskolavezetőt értesíteni. Az értesítést követő 5 munkanapon belül a Képzőszerv kiadja az ún. Tanuló-áthelyező dokumentumot a Tanulónak, amennyiben a köztük fennálló pénzügyi tartozásokat mid két fél rendezi. A tanuló részéről a regisztrációs díj befizetése, esetleges óradíjak kiegyenlítése, Képzőszerv részéről a le nem vezetett óradíjak visszatérítése.

A jogosítvány átvétele: A KAV vizsgaközpont a vizsgaigazolást a hatóság részére a sikeres forgalmi vizsga után (legkorábban 4 munkanappal) elektronikus úton megküldi.

A jogosítvány átvételéhez szükséges a KRESZ + Forgalmi + Közúti Elsősegély vizsga megléte.

A jogosítvány elkészítéséhez szükséges: Érvényes személyi igazolvány, Közúti Elsősegély vizsga igazolás, Orvosi alkalmassági igazolás.

Nem EU-s állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedély szükséges.

Ezen igazolások felmutatásával bármely Okmányirodánál elkészítik a vezetői engedélyt.

Engedélyező hatóság: ITM 1082. Budapest Vajdahunyad utca 45. Tel:061-814-1819

A képzés szakfelügyeletét ellátó szerv neve, címe, telefonszáma: 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe:1119. Budapest, Than Károly utca 3-5. Tel: +36 1) 371-5936

KAV Vizsgaközpont:

Címe:1119. Budapest, Petzvál József utca 39.

Telefon: + 361-371-3030

Az adatközlők e szerződés aláírásával hozzájárulnak a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez.  Az adatokat elsődlegesen az „Autósiskola” illetve az autósiskolával szerződésben levő oktató(k), valamint a felettes szervek jogosultak megismerni, (KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont) FAR (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer) azonban azokat nem teszik közzé és más személyek részére nem adják át. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (GDPR) teljes szövegét tartalmazó dokumentumot az autósiskolában a rendelkezésemre bocsátották. Annak tartalmával egyet értek és azt elfogadom.

Amennyiben a személyes adatokban változás történik, a tanuló azt köteles az iskolának 8 napon belül bejelenteni!

A tanulónak a jelentkezéstől számított 90 napon belül meg kell nyitnia a programot különben nem lesz lehetősége a belépésre.

A tanulónak a tanfolyam kezdéstől számított kilenc hónapon belül egy KRESZ vizsgán részt kell vennie. 

A tanfolyam kezdéstől számított egy éven belül sikeres KRESZ vizsgát kell tennie.

A sikeres KRESZ vizsga letételétől számítva két éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát tennie, különben az addigi vizsgái elvesznek, és új tanfolyamon kell részt vennie.

A vizsgára jelentkezésnél kérjük figyelembe venni, hogy a vizsgaközponthoz legalább három héttel az időpont lejárta előtt a jelentkezési kérelmet le kell adni! 

A képző szerv az ár változtatás jogát fenntartja!

25 000 forintos támogatás az államtól:

2. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam

támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy

veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján

a 20. életévét még nem töltötte be.

Jogosultsági feltételek

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki

•                          a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, vagy

•                          a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján

•                          csecsemőgondozási díjban,

•                          gyermekgondozási díjban, vagy

•                          gyermekgondozást segítő ellátásban

részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe és a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételére 2020. június 30-a után került sor.

3. § A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.

Az igény előterjesztésének határideje
A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)

– Gyakorlat B kategoria

VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ (VSM)

– Elmélet B kategoria

– Gyakorlat B kategoria

Képzési Költség (KK)

A tanulmányi szerződés a „tanuló tájékoztató” teljes szövegét tartalmazza.

Kedves Tanulónk!

Ha az elméleti, vagy gyakorlati oktatás során a tanulónak esetleg problémája merül fel az oktatással, vagy bármi egyébbel kapcsolatban, kérem, jelezze az iskolavezetőnek, vagy az ügyfélfogadó iroda munkatársának, hogy azt orvosolhassuk!

Kívánok eredményes felkészülést és sikeres vizsgákat.

Első Jogsi Autósiskola