ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Mely a mellékelt tanuló tájékoztatóval együtt a szerződő felek (Anda János egyéni vállalkozó „Első Jogsi Autósiskola”. és  Jelentkező) jogait és kötelességeit tartalmazza.

 1/. Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma:
       Anda János egyéni vállalkozó „Első Jogsi Autósiskola”       info@elsojogsi.hu

        www.elsojogsi.hu   06-70-509-9431

    1/.Székhely: 1073. Budapest, Erzsébet körút 4. fsz. 4.

    2/. Vállalkozói engedély száma:55574583
    3/. Engedély száma:  KGHF/17390-1/2021-ITM               
    4/. Iskolavezető neve és iskolavezetői azonosító száma: Anda János, 11633
    5/. Az iskolavezetői tevékenységének jogcíme: tulajdonos
    6/. Az iskolavezető telefonszáma: +36 70 509 9431   e-mail címe: info@elsojogsi.hu
    7/. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás időpontja:
         Budapest, Erzsébet krt. 4. fsz.4. Tel: +36 1 351 8472,  +36 70 515 5913
         hétfő – kedd – szerda – csütörtök : 17-19 óráig,   
    8/. A FAR (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer) nyilvántartási szám: B/2021/001125

   2/. Jelentkező – továbbiakban tanuló:

Vezeték neve:
Kereszt neve (Összes):
Anyja leánykori neve (Összes):
Születési hely:
Születési idő:
Irányítószám:
Helyiség/Város:
Utca
Házszám/emelet/ajtó:
Telefonszám:
e-mail cím:
Személy igazolvány száma/érvényessége:
Állampolgársága:
Jogosítvány egyéb kategóriából:
Jelenleg áll-e, vagy volt régebbi rendőrségi eltiltása?:
Diákigazolvány száma, ha van: (felépítése: 7-essel kezdődő, 11 jegyű számsor).:

Általános iskolai végzettség      
Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium)
Középfokú végzettség és középfokú szakképesítés (szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola)   
Középfokú végzettség és középfokú szakképzettség (technikum) 
Felsőfokú végzettségi szint és felsőfokú szakképzettség (felsőoktatási intézmény)    
Felsőoktatási szakképzés (felsőoktatási intézmény)

Kijelentem, hogy más iskolánál nincs 2 éven belüli megkezdett, félbehagyott tanfolyamom.

Az adatközlők e szerződés aláírásával hozzájárulnak a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez.  Az adatokat elsődlegesen az „Autósiskola” illetve az autósiskolával szerződésben levő oktató(k), valamint a felettes szervek jogosultak megismerni, (KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont) FAR (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer) azonban azokat nem teszik közzé és más személyek részére nem adjuk/adják át. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (GDPR) teljes szövegét tartalmazó dokumentumot az autósiskolában a rendelkezésemre bocsátották. Annak tartalmával egyetértek és azt elfogadom.

A tandíjfizetés módja: A Képzőszerv székhelyén készpénzzel vagy átutalással, az Oktatónál készpénzzel befizetési bizonylat ellenében.

Minden egyéb megoldás szerződésszegésnek minősül, melynek büntetőjogi következményei a résztvevőket terheli!

Amennyiben a személyes adatokban változás történik, a tanuló azt köteles az iskolának 8 napon belül bejelenteni!

Elméleti tantárgyak – közlekedési ismeretek, járművezetés elmélete, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.

 • Tanfolyam megnevezése                                 „B” kategóriás képzés
 • Tanfolyam akkreditációs száma                  EL/T/2012/0004
 • Kezdési idő                                                         90 nap (a megrendelés napjától kezdődően)
 • Relatív tanulási idő                                          75 óra/180 nap(a regisztrálástól kezdődően)
 • Minimum óra                                                        5 óra
 • Pótóra egységár                                                 10 óra
 • Pótóra tanulási idő                                           30 nap      

Az e-learning tanfolyam 30.000.-Ft.-os díja helyett iskolánk 10% kedvezményt nyújt diákoknak az elméleti oktatás díjából, ami így most csak 27.000.-Ft.

Elméleti pótóra (75 óra letelte után) 10 óra/30 nap 10.000.-Ft

A jelentkezés helyszíne: 1073. Budapest, Erzsébet Krt. 4. fsz. 4.

Tájékoztató a járművezető képzésről:

Anda János egyéni vállalkozó „Első Jogsi Autósiskola”, mint járművezetőképző-szerv által szervezett tanfolyamain a jogszabályban előírt (24/2005. IV.21.) „B” kategóriás személygépkocsi vezetői engedély szerezhető.

A tanfolyamra történő beiratkozás feltételei

A tanfolyamra az vehető fel, aki:

 1.  17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb,
 2. nyilatkozik, hogy háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolást a vizsgára jelentkezés időpontjáig megszerzi,
 3. nyilatkozik, hogy legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik,
 4. a Jelentkezési és Vizsgalap nyilatkozata szerint közbiztonsági alkalmassága megfelelő,
 5. nem EU-s állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedély szükséges.

A jelentkezéshez szükséges:

 • érvényes személyi igazolvány (útlevél, regisztrációs kártya, lakcímkártya),
 • az autósiskolával történő szerződés megkötése,
 • e-learning oktatás esetén 30.000.-Ft befizetése
 • Másik iskolából átjelentkezett tanulónak Képzési Igazolás és 10.000.-Ft regisztrációs díj befizetése.

A tanfolyamra jelentkezett és az autósiskolával szerződést kötött tanuló részére a már befizetett tanfolyami, vagy e-learning oktatási díjat nem áll módunkban visszafizetni. Tantermi oktatás esetén a tanulónak lehetősséget biztosítunk arra, hogy egy későbbi oktatáson részt vehessen.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti (KRESZ) vizsgára az bocsátható, aki

 1.  a tanfolyamra történő felvétel feltételeit teljesítette,
 2.  a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, (Közlekedési ismeretek 18 óra + Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra + Járművezetés elmélet 6 óra) vagy az alól felmentést kapott, a 17. életévénél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

(A számítógépes vagy írásbeli vizsga helyett külön engedély alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti, vagy a vizsga időpontjában egészségügyi állapota miatt írásra képtelen állapotban van.)

 1. a háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolással rendelkezik.
 2.                   a KRESZ vizsgadíjat befizette (4.600.-Ft).
 3.                   a legalább nyolc általános iskolai végzettséget bizonyító eredeti dokumentumot a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak  

        személyesen bemutatta.

Az első vizsga az általános iskolai végzettséget bizonyító eredeti dokumentum bemutatása nélkül is letehető, de újabb vizsga időpont a dokumentum bemutatásig nem foglalható.

Az első elméleti vizsgát csak az autósiskola foglalhatja a tanuló számára.

Az első vizsga után a hallgató személyesen regisztrálhat másik vizsgára a vizsgaközpontban. Cím: 1119. Budapest, Petzvál József utca 39.

Gyakorlati vizsgát (vizsgákat) csak az iskola foglalhatja, a hallgató számára, a tanuló nem tudja lefoglalni a gyakorlati (forgalmi) vizsga időpontját.

A KRESZ vizsga helye, feltétele: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 1119. Budapest, Petzvál József utca 39. T: +36 1 371 3030

            1195. Budapest, Vas Gereben utca 2-4.  T: +36 1 348 2060  

            1141. Budapest, Komócsy utca 17-19.   T:  +36 1 460 2219

A vizsgára a tanuló vigyen magával:

Érvényes személyi igazolványt és lakcímkártyát.

A legalább nyolc általános iskolai végzettséget bizonyító eredeti dokumentumot.

Ha van egyéb kategóriára szóló vezetői engedélye, a vizsgán azt is be kell mutatni!

A KRESZ vizsgán a pontos megjelenés szükséges, mert késés esetén a vizsga nem tartható meg!  Ebben az esetben a tanuló a nem jelent meg státuszba kerül, és elveszíti a vizsgadíjat. A vizsgán a vizsgadíj újbóli megfizetésével vehet részt.

Iskolánk a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségén a tanulók vizsgáival és egyéb ügyintézésével kapcsolatos teendőket minden héten hétfői napon reggel intézi. A többi napokon az egyéb teendők miatt nem áll módunkban az egyéni kérések miatt ismételten bemenni.

A vizsga lemondása a vizsga időpontja előtt legkésőbb 6 munkanappal lehetséges. A lemondást a vizsgabizottságnak is jóvá kell hagynia.

Ha nem sikerül a KRESZ vizsga elsőre, a tanuló térítésmentesen részt vehet azokon az órákon, amelyeket meg szeretne hallgatni.

Az elméleti oktatás helyszíne: 1073. Erzsébet Krt. 4. fsz. 4.

Gyakorlati vezetés díja: 6.000.-Ft/óra, minden további óra 6.000.-Ft/óra (pótóra + vizsgaóra).

Iskolánknál lehetőség van a gyakorlati oktatást és vizsgát automataváltós autóval letenni. (7.500.-Ft/óra)

Azonban ebben az esetben a tanuló egy korlátozott jogosítványt kap, amivel csak automataváltós autót vezethet.

Ha a korlátozott jogosítványát a későbbiekben hagyományos, manuális váltóval szerelt autóra érvényes jogosítványra kívánja cserélni, tanfolyam és KRESZ vizsga nélkül csak forgalmi vizsga letételével megteheti.

Az iskola a feltüntetett vezetés díját azoknak a tanulóknak biztosítja, akik az elméleti tanfolyam kezdése után 3 hónapon belül elkezdik a vezetés gyakorlását. A három hónap elteltével a tanuló az éppen aktuális vezetési órák díjával tudja a vezetést elkezdeni.

Ha a tanuló szünetelteti, vagy ideiglenesen abba hagyja a tanfolyamot, számolnia kell azzal, hogy 3 hónap szüneteltetés után a tanuló az éppen aktuális vezetési órák díjával tudja a vezetést tovább folytatni.

45/2013. (VIII.7.) NFM rendelet R.3. számú mellékletének módosításának értelmében a kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a minimális kötelező óraszám 29 vezetési óra + a vizsgaóra = 30 óra, valamint a kötelező 580 km levezetése feltétele a vizsgán való részvételnek.

Igény szerint, az extrém időpontokban történő oktatások is megoldhatók, (Szombat, Vasárnap, Ünnepnap, valamint 08 óra előtti,

18 óra utáni időpontokban), de ebben az esetben a gyakorlati oktatás díjára 700.-Ft/óra plusz díjat számítunk fel.

Igény szerint megoldható a gyorsított kocsira kerülés és a tanuló intenzív (heti 3 alkalom) oktatása is.

Ebben az esetben a gyakorlati oktatás díjára 700.-Ft/óra plusz díjat számítunk fel. (6.700.-Ft).    A gyakorlati oktatás első 10 óra díját az irodában kell fizetni, a további részleteket lehet az oktatónál előre fizetni. Az oktatónál befizetett összegről a számlát az irodában lehet átvenni, az iroda nyitvatartási idejében.

Gyakorlati, azaz forgalmi vizsgára az bocsátható, aki 17. életévét betöltötte, az összes elméleti vizsgatárgyból (kivéve az egészségügyi vizsga) sikeres vizsgát tett, a minimális kötelező gyakorlati órákat levezette (9 óra alapvezetés + 14 óra forgalom +2 óra kötelező éjszakai vezetés + 4 óra országúti vezetés). Összes óra min. 29 óra, valamint a kötelező 580 km levezetése.

Öt sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni, újabb forgalmi vizsga csak ennek eredményétől függően lehetséges.

A vezetői engedély megszerzéséhez szükséges forgalmi vizsgát az első sikeres elméleti (KRESZ) vizsga időpontjától számított 2 éven belül le kell tenni.  Ezen határidőn túl valamennyi sikeres vizsga érvényét veszti.

A gépkocsi vezetés gyakorlata:

A gyakorlati vezetés megkezdésének a feltétele a sikeres KRESZ-vizsga letétele.

A gyakorlati oktatás két fő részből áll: az alapoktatás a jármű technikai kezelésének, a manőverezési feladatoknak és a jármű biztonsági ellenőrzésének oktatására irányul. Az alapoktatásra fordítandó minimális óraszám 9 óra.

A főoktatásba a forgalmi vezetés feladatai tartoznak, ahol az óraszámok a következők: városi vezetés 14 óra, országúti vezetés 4 óra, éjszakai vezetés 2 óra. A forgalmi vizsgára bocsájtás feltétele a kötelező 29 gyakorlati oktatási óra levezetése és annak a vezetési kartonon történő igazolása, valamint a kötelező 580 km levezetése. A gyakorlati vezetési óra időtartama 50 perc. Ha a tanuló kétszer egy órát vezet, az órák közé 10 perces szünetet kell beiktatni, de összevont órák esetén (2 óra = 100 perc) a szünet elhagyható.

Fentiekben előírt óraszámok a tanuló számára kötelező minimális időtartamot jelentik. Természetesen, ha a tanuló úgy érzi, hogy a 29 óra levezetésével még nem képes sikeres vizsgát tenni, vagy nincs meg a kötelező 580 km, lehetősége van pótórák vételére. A gyakorlati vezetés óraszámai a sikeres vizsgák letételéig az egyes tanulók vonatkozásában nagyon eltérőek. Nagymértékben függ a személyes képességektől, életkortól stb.

Lehetséges, hogy az eredményes felkészítés érdekében a sikeres vizsgákhoz pótórák levezetése szükséges, melynek mennyiségéről és szükségességéről az oktató tesz javaslatot, értékelve a Tanuló teljesítményét.  A Tanulónak jogában áll a minimum óraszámok és a levezetett 580 km megtétele után kérni vizsgára bocsátását, de ezt a vezetési karton megjegyzés rovatában írásban rögzíteni kell. Ebben az esetben a vizsga eredménytelenségéért reklamációt nem fogadunk el.

A gyakorlati oktatás időpontjainak egyeztetése a Tanuló- Oktató közös megállapodása alapján rugalmasan történik. A tanuló a gyakorlati vezetés teljesítését a vezetési kartonon lévő rovatoknak megfelelően aláírásával igazolja. Késés esetén 15 percet köteles várni úgy a tanuló, mint az oktató.

A tanuló a vezetési órára vezetésre képes állapotban köteles megjelenni. (Cipő, ruházat, nem taknyos, köhög, hány, fertőz, ittas stb.).

Az oktatóval egyeztetett „lefoglalt” oktatási idő tanuló általi lemondása minimum 24 órával az oktatási időpont előtt történhet az oktató értesítésével. Az értesítés elfogadott formája: SMS vagy telefonhívás. Ennek hiányában a gyakorlati foglalkozásra meg nem jelent Tanuló ezen időszakra eső óradíjat köteles megtéríteni. A vezetési kartonon a „nem jelent meg” szöveg alkalmazandó.  A „nem jelent meg” bejegyzés nem számítható bele a kötelezően előírt minimális óraszámokba.

A gyakorlati oktatásnál lehetőséget biztosítunk, hogy a másik tanuló mögött ülve, mint „megfigyelő tanuló” részt vehessen az oktatáson díjfizetés nélkül.

Az oktató megbetegedése, vagy az oktatóautó meghibásodása miatt elmaradt tanórákért a tanulónak kártérítés nem jár, de az oktató köteles a tanulót időben értesíteni.

Tanuló a gyakorlati oktatáson saját felelősségére vesz részt. Az oktatás, illetve vizsga során keletkezett baleset esetén a tanulót ért sérülésért az iskola és az oktató nem vállal felelősséget.

Az oktató autóban keletkezett kárért, illetve sérülésért a tanulót semmilyen felelősség nem terheli.

Iskolánk a gyakorlati oktatást csak az oktató saját gépkocsijával vállalja.

Vizsgadíjak:

Elméleti (KRESZ) vizsgadíj 4.600.-Ft, forgalmi vizsgadíj 11.000.-Ft. Sikertelen vizsga esetén pótvizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén lehetséges. Ezen díjak nem az iskola bevételei, központi-hatósági vizsgadíjak. Az újbóli vizsgadíj befizetése mellett a tanuló vállalja, hogy a pótvizsgára felkészüléshez 5 pótórát vásárol, amiből 4 óra vezetés, 1 óra a forgalmi vizsga autó használata. 

Forgalmi vizsga:A forgalmi vizsgán a pontos megjelenés szükséges, mert 5 perc késés esetén a vizsgabiztos a vizsgát beszünteti.

Újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése, és új időpont foglalása után lehetséges.

A vizsgákon érvényes személyi igazolvány vagy útlevél + lakcímkártya szükséges!

Ha az orvosi alkalmassági vizsgálaton korlátozást jegyeztek be (szemüveg, kontaktlencse), ezeket a vizsgabiztos ellenőrzi, és ha ezeknek a feltételeknek a vizsgázó nem felel meg, nem vehet részt a vizsgán!

Ha van egyéb kategóriára szóló vezetői engedélye, a vizsgán azt is be kell mutatni! Ezek hiányában a vizsga nem tartható meg!

Választható személygépkocsi típusok:

Suzuki Vitara (benzin)                                                          Ford Focus C-Max (diesel)                               Hyndai I30 (diesel, benzin) Reneult Megane (diesel)             Opel Astra (benzin)                                                                Peugeot 307 (diesel)                                           Mercedes-Benz (automata)                                                        Opel Corsa (automata)                                                 Dacia Sandero (diesel)                               Toyota Auris (diesel)                                                                      Fiat Punto (benzin)                                                                          Chevrolet Klas Aveo (benzin)                         Suzuki Ignis (benzin)                                                                   Suzuki Swift (diesel)                                                                          Suzuki SX4 (benzin)                                          Mitsubishi colt (Benzin)                                                              Ford Fiesta (diesel)                                                                             Toyota yaris hibrid Automata                         Toyota corolla (diesel)                                   

Tanpálya: Bp. III. ker.     Bécsi út 310.                                                                   Bp. XV. ker.     Írottkő park 1.

                     Bp. XIX. ker.  Hofherr Albert u. 109.                                                   Bp. XI. ker.     Gazdagrét (Madárhegy)

Forgalmi oktatás váltási helye:

 • Bp. III. ker.    Flórián téri parkoló                                                                            Bp. III. ker.    Európa center (Praktiker)
 • Bp. IX. ker.    Pöttyös utcai metró megálló (Parkoló)                      Bp. IX. ker.     Népligeti metró megálló (Parkoló)
 • Bp. XI. ker.   Gazdagrét (Madárhegy)                                                                      Bp. XIX. ker.  Hofherr Albert utca       
 • Bp. XIX. ker. Határ út                                                                                                  Bp. XV. ker.    Írottkő park – Csáktornya park Zugló

A vezetői engedély megszerzéséhez elsősegélynyújtó vizsgát kell tenni, melyhez a szükséges ismereteket iskolánkban is meg lehet szerezni. Az oktatás díja 9.900.-Ft

A vizsga a Magyar Vöröskereszt vizsgahelyszínein történik, bejelentkezés online vagy személyesen vagy telefonon a Vöröskereszt központjában (1051. Budapest, Arany János u. 31.).  A vizsga díja 8.200.- Ft.

Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt igazolja.

Ezek alapján megszűnik a vizsga alóli mentesség, illetve előfordulhat, hogy a Vöröskereszt vizsga nélkül ad ki igazolást azok részére, akik eddig felmentettek voltak (pl. orvosi diplomával, egyes szakápolók, … részére).

A tanuló büntetőjogi felelőssége tudatában tudomásul veszi, hogy a vizsga eredményének befolyásolása bármilyen eszközzel, vagy ráhatással bűncselekménynek minősül, amit iskolánk jelenteni fog az illetékes hatóságnak.

Másik iskolából történő átiratkozás regisztrációs díja 10.000.-Ft. Ha a tanuló a teljes képzést nem kívánja a mi iskolánknál befejezni, és iskolánkból kijelentkezik, ebben az esetben 10.000.-Ft regisztrációs díj költséget kell megfizetni.

Szerződésbontásra úgy a Tanulónak, mint az ’Iskolának” megindokolás nélkül lehetősége van. Szerződésbontás esetén a Tanuló köteles az iskolavezetőt értesíteni. Az értesítést követő 5 munkanapon belül a Képzőszerv kiadja az ún. Tanuló-áthelyező dokumentumot a Tanulónak, amennyiben a köztük fennálló pénzügyi tartozásokat mid két fél rendezi.

A tanuló részéről a regisztrációs díj befizetése, esetleges óradíjak kiegyenlítése, Képzőszerv részéről a le nem vezetett óradíjak visszatérítése.

A jogosítvány átvétele: A kerületi Önkormányzati Hivatalok irodáiban, a sikeres forgalmi vizsga után (legkorábban 4 munkanappal), ahogy az összes kötelező vizsgát letette.

KRESZ + Forgalmi + Közúti Elsősegély vizsga.

Érvényes személyi igazolvány, Közúti Elsősegély vizsga igazolás, orvosi alkalmassági vélemény.

Nem EU-s állampolgár esetén érvényes tartózkodási engedély szükséges.

Ezen igazolások felmutatásával bármely Okmányirodánál elkészítik a vezetői engedélyt.

A képzés szakfelügyeletét ellátó szerv neve, címe, telefonszáma:  

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe:1119. Budapest, Than Károly utca 3-5.

Vizsgaközpont:

Címe:1119. Budapest, Petzvál József utca 39.

Telefon: + 36 1 371 3030

A tanulónak a jelentkezéstől számított 90 napon belül meg kell nyitnia a programot különben nem lesz lehetősége a belépésre.

A tanulónak a tanfolyamkezdéstől számított kilenc hónapon belül egy KRESZ vizsgán részt kell vennie. 

A tanfolyamkezdéstől számított egy éven belül sikeres KRESZ vizsgát kell tennie.

A sikeres KRESZ vizsga letételétől számítva két éven belül kell sikeres forgalmi vizsgát tennie, különben az addigi vizsgái elvesznek, és új tanfolyamon kell részt vennie. A vizsgára jelentkezésnél kérjük figyelembe venni, hogy a vizsgaközponthoz legalább három – négy héttel az időpont lejárta előtt a jelentkezési kérelmet le kell adni!

A képző szerv az árváltoztatás jogát fenntartja!

25 000 forintos támogatás az államtól:

2. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam

támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy

veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján

a 20. életévét még nem töltötte be.

Jogosultsági feltételek

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki

•                          a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be, vagy

•                          a 20. életévét már betöltötte, és a vizsga napján

•                          csecsemőgondozási díjban,

•                          gyermekgondozási díjban, vagy

•                          gyermekgondozást segítő ellátásban

részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe és a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételére 2020. június 30-a után került sor.

Az igény előterjesztésének határideje:

A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.


Ha az elméleti, vagy gyakorlati oktatás során, a tanulónak esetleg problémája merül fel az oktatással, vagy bármi egyébbel kapcsolatban, kérem, jelezze az iskolavezetőnek, vagy az ügyfélfogadó iroda munkatársának, hogy azt orvosolhassuk!

A tanulmányi szerződés a „tanuló tájékoztató” teljes szövegét tartalmazza.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A tanuló aláírásával igazolja, hogy a tájékoztató és a tanulmányi szerződés egy-egy példányát átvette.

Budapest, 2021.

          

                       Tanuló                                                                  Anda János egyéni vállalkozó „Első Jogsi Autósiskola”

Fiatalkorú (18 életévet be nem töltő személy esetében a törvényesképviselő aláírása :